Home   Anmälan – Ledare

Anmälan – Ledare

Till ledare och personal
För att vara ledare krävs att du är medlem i något av IOGT-NTO-rörelsens förbund, IOGT-NTO, UNF eller Nykterhetsrörelsens Scoutförbund samt från det år du fyller 15 år.
För ledare och personal börjar lägret fredagen den 20 juli kl. 18:00. De första två dagarna hjälps vi åt att bygga upp lägret. Lägret avslutas för oss lördagen den 28 juli ca kl 14.00 då vi har rivit lägret gemensamt.

OBS! Meddela redan vid anmälan om du inte kan närvara under hela lägertiden (20-28 juli).
Priset är 300 kr för dig och då ingår lägerledarkursen. Lägeravgiften betalas innan lägret på bankgiro 5568-1589. Skriv i meddelandefältet vilken eller vilka deltagare ni betalar för.