Sponsring & Samarbete

Vill du som företag eller privatperson sponsra vår verksamhet?
Läs mer om oss här: www.junis.se

Junis (barnorganisation från nykterhetsrörelsen)  genomför olika slags läger under hela året. Allt för att fler barn och unga ska få fina upplevelser och minnen med bra trygga ledare. Vi har 180 Junis-föreningar i Sverige och når några tusen barn varje år i verksamheter och läger. Vi samverkar med andra organisationer, drogförebyggare, föreningssamordnare, kommuner och socialtjänst.

Vi har cirka 300.000 barn med en eller två föräldrar i riskbruk, och vi vill göra deras vardag lite lättare med bra verksamhet att fånga upp dem i. Junis ger ut en Kommunrapport varje år för att se vilket stöd Sveriges kommuner ger barn som växer upp i familjer med missbruk och sammanställer det i en rapport. I boken finns även intervjuer blandat med fakta och exempel med lyckade verksamheter för att nå barn. Finns att beställa eller att läsa: Junis rapport 2023 – Plats för barnen | Junis

Junis engagerar sig även med kampanjen Vit Jul. Alla barn har rätt till en vit jul under julhelgerna där vi liksom under sommarlovet erbjuder en mängd aktiviteter för barn och unga att gå till.

Om du vill sponsra oss med ett ekonomiskt bidrag, riktat till någon särskild aktivitet eller produkter som vi skulle ha nytta av i verksamheten, så tar vi emot det med öppen famn! Allt vi gör genomförs med ideella krafter och vi försöker göra alla evenemang och aktiviteter så billigt vi kan (oftast gratis) för att så många barn och unga ska har råd att delta.

Du får din företagslogga visad på vår hemsida och ett diplom du kan sätta upp på kontoret eller hemma som tack! 
Ta gärna kontakt med oss för att fråga vart Din/Er hjälp behövs som mest!

Samarbeten
Vi samverkan gärna med socialtjänst, familjehus, familjecentral, anhörigstöd, skolor med flera, för att få fler barn till bra verksamhet hos oss. Vi vill göra skillnad på riktigt.
Ta kontakt med oss så vi kan se hur vi på bästa sätt kan samverka!